Akce pořádané obcí


Mikulášská besídka - 8.12.2012

Mikulášská besídka - 3.12.2011

Mikulášská besídka - 4.12.2010

Video : Jak šel Trautenberk do hor pro poklad

Mikulášská besídka - 5.12.2009

Mikulášská besídka - 6.12.2008

Mikulášská besídka - 8.12.2007

Zateplení kulturního domečku - 10.11.2007

Brigáda na Kachličce - 30.6.2007

Úklid po opravě kulturního domečku - 16.6.07

Mikulášská besídka - 9.12.2006

Brigáda v obecním lese - 14.10.2006

Natírání čekárny - 10.6.2006
Zpět