Mikulášská besídka 8.12.2007
jako každoročně vše začíná proslovem starosty
k tomuto dni byly spuštěny tyto internetové stránky o Boňkovu, autor je během večera prezentoval
po proslovu starosty a prezentaci internetových stránek se dostaly ke slovu děti, které přednesly své připravené básničky
dětem za odměnu začarovala kouzelnice Lenka
a po vystoupení kouzelnice přichází Mikuláš
a hned za Mikulášem přilítá čert


teď si Mikuláš poslechne básničky, za které děti odmění

po Mikulášovi s čertem je volná zábava - zpestřená občerstvenímZpět