FREDY zábava 30.9.2006před zábavou je nutné všechno připravit
uklidita hlavně pivo objednat

zábava může začítZpět